Zapojiť do súťaže sa môže každý, kto si zaregistruje zakúpený lístok z domáceho zápasu HC Osmos Bratislava. Držitelia permanentiek sú zaradený do súťaže automaticky. Žrebovanie sa uskutoční 30.1.2018 na zápase HC Osmos Bratislava – MHK Dubnica

Všeobecné podmienky súťaže o zájazd do New Yorku:

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú výhradne pre súťaž „Súťaž o zájazd do New Yorku“. Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

1. Trvanie súťaže:
Súťaž je časovo vymedzená a prebieha od 27.10.2017 do 31.1.2018, vrátane.
HC Bratislava s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže, vrátane úpravy pravidiel súťaže.

2. Účasť v súťaži:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci fanúšikovia hokeja. Podmienkou zaradenia do žrebovania je zakúpenie si vstupenky na domáce zápasy HC Osmos Bratislava a jeho následná registrácia v kontaktnom formulári. Do súťaže sa fanúšik zapája kúpou zakúpeného lístka alebo permanentky Čím viac zápasov fanúšik navštívi o to viac lístkov sa mu zapája do súťaže. Držiteľ permanentky získava automaticky plný počet domácich zápasov.

3. Určenie výhercu:
O víťazovi rozhodne organizátor v žrebovaní, ktoré sa uskutoční na poslednom domacom zápase v základnej časti. Výherca bude vyžrebovaný priamo počas zápasu zástupcami HC Osmos Bratislava a Superanusik.sk a výherné číslo vstupenky bude uvedené na webowej stránke www.hcbratislava.sk a www.superfanusik.sk.

4. Osobné údaje:
Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom HC Bratislava a Superfanusik.sk za účelom vyhodnotenia súťaže žrebovaním v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, číslo vstupenky.

5. Newsletter:
Súťažiaci súhlasí so zasielaním informácií o novinkách na dobu neurčitú. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť na adrese info@hcbratislava.sk

6. Prehlásenie súťažiaceho:
Súťažiaci prehlasuje, že čítal všeobecné podmienky súťaže a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie pravidiel tejto súťaže alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

7. Zájazd na NHL do New Yorku:
– trvanie minimálne 2 noci
– ubytovanie v 3* hoteli pre 2 osoby
– 2 lístky na zápas NYI vs Chicago dňa 25.4.2018
– 2 letenky (Viedeň, Budapest, Praha)

– Servisné poplatky si platí samotný výherca a to vo výške 150 €/osoba

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so zasielaním newsletteru z portálu superfanusik.sk